Ανεξάρτητο Service Mac και Τεχνική Υποστήριξη Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656

Ασφάλεια Δεδομένων Mac


Η πραγματική αξία του Υπολογιστή σας είναι τα Δεδομένα που περιέχει.

Ο Υπολογιστής αντικαθίσταται.

Τα Δεδομένα σας ΟΧΙ.

Η Στρατηγική Ασφαλείας των Δεδομένων σας είναι το πρώτο που πρέπει να σας απασχολεί, είτε είσθε Απλός Χρήστης, είτε Επαγγελματίας, είτε Επιχείρηση.

Εμείς Σχεδιάζουμε και Υλοποιούμε μία Στρατηγική Ασφαλείας Δεδομένων προσαρμοσμένη απολύτως στις ανάγκες σας, ούτως ώστε ακόμη και στο χειρότερο σενάριο (Κλοπή ή Φυσική Καταστροφή) τα Δεδομένα σας να είναι πάντοτε Ασφαλή και Προσβάσιμα μόνο από Εσάς.

Ως επιπρόσθετες Δικλείδες Ασφαλείας Δεδομένων, έχουμε δημιουργήσει ΔΩΡΕΑΝ Time Machine Server ενσωματωμένο στο iLinux OS, αλλά και το Time Machine Server Pro.