Ανεξάρτητο Service Mac και Τεχνική Υποστήριξη Mac, 7 Ημέρες την Εβδομάδα 10:00-20:00 > 6932469656

Τεχνική Υποστήριξη Mac OS X MavericksDOWNLOAD

Έκδοση: 2013-002
Δημοσίευση: Jun 4, 2013
Αναγνωριστικό λήψης: DL1661
Μέγεθος αρχείου: 57.69 MB
Απαιτήσεις συστήματος: OS X 10.7.5

About Security Update 2013-002 (Lion)

Security Update 2013-002 is recommended for all users and improves the security of OS X.

For information on the security content of this update, please visit this website: http://support.apple.com/kb/HT1222